Open City  /  Otwarte Miasto

Festiwal    sztuki    w przestrzeni    publicznej

Lublin 2010    Kurator: Krzysztof Żwirblis

/ Komuna Warszawa

Jak piszą sami twórcy „Komuna/Warszawa to pogrobowiec i spadkobierca Komuny Otwock”, niezależnej grupy artystyczno-teatralnej założonej w 1989 przez Grzegorza Laszuka i Pawła Stankiewicza. Komuna Otwock, która miała być „anarchistyczną wspólnotą działań” realizowała  interdyscyplinarne działania wykraczające poza obszar sztuki. Poza tworzeniem spektakli, happeningów i akcji, grupa zajmowała się również kampaniami społecznymi i ekologicznymi, organizowała warsztaty, koncerty, wystawy, wykłady, a także prowadziła działalność wydawniczą. Akcje przygotowywała m.in. we współpracy z Amnesty International i Klubem Gaja. Aktywność grupy skupiała się w Otwocku, co było zgodne z zasadą wyznawaną przez uczestników Komuny, dotyczącą lokalności działań – przeciwstawianej tendencjom centralistycznym w ruchu anarchistycznym. Spektakle i akcje teatralne Komuny Otwock były energetycznymi multimedialnymi show, charakteryzującymi się wyrazistym stylem, nawiązującym m.in. do tradycji teatru plastycznego. Łączyły różnorodną, graną na żywo muzykę, projekcje wideo oraz działania aktorów.

Komuna Otwock przez wiele lat występowała na najważniejszych przeglądach teatru off-owego, takich jak krakowskie Reminiscencje czy Rozdroże w Warszawie, a także na poznańskiej MALCIE.

W 2009 roku twórcy Komuny Otwock uznali, że jej formuła się wyczerpała i zakończyli działalność, jednocześnie powołując w jej miejsce Komunę/Warszawa. Według jej członków: „Komuna/Warszawa będzie robiła mniej więcej to samo, co Komuna Otwock, ale pod inną nazwą”. Obecnie grupa realizuje m. in. interdyscyplinarny projekt „Perform”.

http://komuna.warszawa.pl/