Open City  /  Otwarte Miasto

Festiwal    sztuki    w przestrzeni    publicznej

Lublin 2010    Kurator: Krzysztof Żwirblis

/ Otwarte Miasto / symboliczne zamknięcie

Ostatni raz w tym roku

dla tych wszystkich, którzy nie zdążyli

pokazujemy czym jest

OTWARTE MIASTO.

15 lipca, w czwartek

na Placu po Farze / lokal „Czuwaj”

projekcje filmów Piotra Wysockiego

dokumentacja akcji Daniela Rumiancewa

dokumentacja foto obiektów tegorocznej edycji.

otwarcie/zamknięcie

od godz. 18:00

dawny lokal Odlot / ul. Grodzka 7 / wejście od Placu po Farze

CZUWAJ!